Home | Aanmelden | Login | Informatie | Studentenraad | Respons | Bijeenkomsten | Contact | Resultatenwebsite | JOB
Home

Welkom op de online portal van de JOB-monitor, het landelijke studententevredenheidsonderzoek voor mbo-studenten uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed.

De resultaten van de JOB-monitor 2024 staan beschreven in het landelijke rapport. De resultaten van uw eigen instelling kunt u inzien via de online tool.

Van 1 december 2023 tot en met 15 maart 2024 konden studenten de JOB-monitor invullen.

Eenmaal per week (op donderdag) werd een geactualiseerd overzicht van de respons gepubliceerd.

Op deze website konden scholen zich aanmelden voor de JOB-monitor 2024.

Op 21 september vond in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats over de JOB-monitor. In de komende periode delen we aanvullende informatie over de JOB-monitor via de portal en de mail. Onder andere het operationeel plan, de gebruikersovereenkomst, de docentenhandleiding en de handleiding voor het aanleveren van labels.

De nieuwe, extra modules zijn hier te vinden.

2023
12 september Uiterste aanmelddatum informatiebijeenkomst JOB-monitor 2024
21 september Informatiebijeenkomst voor contactpersonen JOB-monitor 2024
2 oktober Sluiting aanmelding deelnemende instellingen aan JOB-monitor 2024
9 november Eerste overleg gebruikersplatform
17 november Deadline opsturen getekende gebruikersovereenkomst
17 november Sluiting aanlevering labels en eventuele extra vragen
2024
1 december 2023 t/m 15 maart 2024 Enquêteperiode
6 februari Tweede overleg gebruikersplatform
uiterlijk 16 mei Definitieve instellingsrapportages worden opgeleverd
28 mei Derde overleg gebruikersplatform
6 juni Presentatie landelijke gegevens tijdens feestelijke bijeenkomst