Home | Aanmelden | Login | Informatie | Studentenraad | Respons | Bijeenkomsten | Contact | Resultatenwebsite | JOB
HomeWelkom op de online portal van de JOB-monitor, het landelijke studententevredenheidsonderzoek in het mbo. JOB laat dit onderzoek tweejaarlijks uitvoeren door onderzoeksbureau ResearchNed.

Van 1 december 2021 tot en met 25 maart 2022 konden studenten de JOB-monitor invullen.

Mbo-instellingen konden zich tot en met september 2021 aanmelden voor deelname aan de JOB-monitor 2022.

De resultaten van de JOB-monitor 2020 staan beschreven in het landelijke rapport. De resultaten van uw eigen instelling kunt u inzien via de online tool. Dit betreft nu nog de uitkomsten van 2020, begin juni publiceren we ook die van 2022.

Via het kopje Informatie vindt u alle achtergrondinformatie over het project zoals handleidingen, verslagen, het operationeel plan, promotiemateriaal en nog veel meer.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar job-monitor@jobmbo.nl.

2021
23 september Informatiebijeenkomst voor contactpersonen JOB-monitor 2022
1 oktober Sluiting aanmelding deelnemende instellingen aan JOB-monitor 2022
2 november Eerste overleg gebruikersplatform
12 november Sluiting aanlevering labels en eventuele extra vragen
2022
1 december 2021 t/m 25 maart 2022 Enquêteperiode
20 januari Tweede overleg gebruikersplatform
13 mei Definitieve instellingsrapportages worden opgeleverd
2 juni Instellingsresultaten achter een inlogcode beschikbaar via online tool en oplevering landelijke data aan de instellingen
mei Derde overleg gebruikersplatform
3 juni Presentatie landelijke gegevens tijdens feestelijke bijeenkomst
juni Eindevaluatie gebruikersplatform